Jogi információ

Felek közötti szerződés

Megrendelésének elküldésével Ön a webáruházat működtető kajak.hu Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:
A megrendelés elküldésével Ön vagy cége kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat illetve esetleges szállítási, utánvételi díjakat kiegyenlíti. A megrendelés elküldésével és annak a Kajak.hu Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Kajak.hu Kft. mint Eladó, valamint a Megrendelő, mint Vevő között.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

Vásárlástól való elállás

Abban az esetben, ha Ön el kíván állni megrendelésétől, azt a 17/1999. kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek mellett megteheti.
Elállás esetén a vevő köteles a terméket az átvételtől számított 8 napon belül visszajuttatni az eladó címére. Visszaküldésnél kérjük a számlát és az eredeti csomagolást. Az árut becseréljük, vagy visszautaljuk az árát. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Reklamációs ügyintézés:

Amennyiben Ön a terméket internetes áruházunkon keresztül, kiszállítással rendelte, akkor kérjük reklamációs bejelentését az info@kajak.hu e-mail címen tegye meg. Munkatársaink a reklamációs ügyeket kiemelten kezelik, azokra 1 munkanapon belül reagálnak!

Amennyiben a terméket a boltunkban vásárolták, a reklamációs ügyintézés helyszíne a 1031 Budapest, Római part 35-36. szám alatti bolt. Telefonszám: +3670/330-8666
A vásárláskor kapott számla vagy tételes pénztári blokk egyben jótállási jegyként is szolgál, ezért a vásárlás után kérjük megőrizni! Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk. -ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Minden esetben kérjük a termék eredeti csomagolását a garancia idő lejártáig megőrizni!

Szerződés tárgya

A szerződés tárgyát a Kajak.hu Kft. internetes áruházában található valamennyi termék képezi. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

Vételár

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.